FLAGI PAŃSTW EUROPYALBANIA
Flaga Albanii
Flaga Albanii to czarny, dwugłowy orzeł umieszczony pośrodku czerwonego prosztokąta o proporcjach 5:7. Obowiązuje od 7 kwietnia 1992 roku. Orzeł pochodzi z herbu rodu Kastriotów z którego wywodził się albański bohater narodowy Skanderbeg. Przez 25 lat walki z Turkami stoczył z nimi 25 bitew i na pamiątkę orzeł ma 25 piór.

ANDORA
Flaga Andory
Flaga Andory to trzy pionowe pasy; niebieski, żółty i czerwony. Odzwierciedla to francusko-hiszpański nadzór nad Andorą, gdyż jest to połączenie barw na flagach tych krajów. Niebieski i czerwony symbolizują Francję; żółty i czerwony Hiszpanię. Pośrodku umiejscowiono godło Andory, które łączy w sobie symbole biskupstwa Urgell oraz hrabiów Foix, Katalonii i Béarn. Pod herbem dewiza łacińska: Virtus unita fortior, czyli Jedność wzmacnia. Obecna flaga została przyjęta w 1993 roku; a jej proporcje to 2:3.

AUSTRIA
Flaga Austrii
Flaga Austrii to trzy poziome pasy o tej samej szerokości. Górny i dolny są czerwone, a środkowy biały. Proporcje flagi to 2:3. Oficjalnie została ona ustanowiona dopiero 1 maja 1945 roku. Używano jej jednak również przed wojną. A jeszcze wcześniej w niewiele zmienionej formie służyła jako flaga marynarki wojennej Austro-Węgier. Pochodzi aż z XIII wieku, a legenda mówi że symbolizuje zakrwawioną podczas bitwy tunikę księcia Leopolda V (biały kolor przypomina niezakrwawioną część tuniki przykrytą pasem).

BELGIA
Flaga Belgii
Flaga Belgii to trzy pionowe pasy o tej samej szerokości. Po lewej czarny, z prawej czerwony, a pośrodku żółty. Proporcje flagi to 13:15. W czasie walk niepodległościowych w 1830 roku za flagę Belgii przyjęto flagę Brabancji, gdyż to tam rozpoczęła się wojna o niepodległość i tam miała ona największe poparcie. Kolory były identyczne jak obecnie, ale pasy ułożone poziomo. Obecny kształt flaga przybrała 23 stycznia 1831 roku. Zamiana pasów na pionowe była gestem poparcia dla rewolucji lipcowej. Upodobniało to ją do flagi francuskiej.

BIAŁORUŚ
Flaga Białorusi
Obecna Flaga Białorusi została przyjęta 7 czerwca 1995 roku na drodze referendum. Przypomina flagę Białoruskiej SRR; zrezygnowano z gwiazdy, sierpu i  młota. to czarny, dwugłowy orzeł umieszczony pośrodku czerwonego prosztokąta o proporcjach 5:7. Obowiązuje od 7 kwietnia 1992 roku. Orzeł pochodzi z herbu rodu Kastriotów z którego wywodził się albański bohater narodowy Skanderbeg. Przez 25 lat walki z Turkami stoczył z nimi 25 bitew i na pamiątkę orzeł ma 25 piór.

BOŚNIA I HERCEGOWINA
Flaga Bośni i Hercegowiny
Wobec braku akceptacji jakiegokolwiek projektu przez wszystkie narodowości kraju flaga Bośnii i Hercegowiny została ustanowiona 4 lutego 1998 roku na mocy zarządzenia wysokiego komisarza ONZ Karola Westendorp. Żółty trójkąt symbolizuje uproszczone granice kraju. A gwiazdy i niebieskie tło nawiązują do flagi Unii Europejskiej. Proporcje to 1:2.

BUŁGARIA
Flaga Bułgarii
Flaga Bułgarii o proporcjach 3:5, to trzy poziome pasy o tej samej szerokości. Na górze biały, na dole czerwony, a pośrodku zielony. Wprowadzono ją w 1878 roku. Nawiązuje ona do flagi Rosji, która ją wspierała w walce o niepodległość z Turcją. Jedynie środkowy pas zmieniono z niebieskiego na zielony. W czasach komunistycznych na białym pasie wstawiano emblemat państwowy. Do pierwotnej wersji powrócono 22 listopada 1990 roku. Kolor biały symbolizuje pokój, zielony wolność, a czerwony cześć dla ofiar walk o wyzwolenie Bułgarii spod panowania tureckiego.

CHORWACJA
Flaga Chorwacji
Flaga Chorwacji została przyjęta 22 grudnia 1990 roku. Jej proporcje to 1:2. Składa się z trzech poziomych pasów o równej szerokości, o pansłowiańskich barwach. U góry czerwony, na dole niebieski, pośrodku biały. W centrum flagi znajduje się herb państwowy.

CZARNOGÓRA
Flaga Czarnogóry
Flaga Czarnogóry to czerwony poziomy prostokąt ze złotym obramowaniem. Pośrodku umieszczono godło państwowe. Proporcje flagi to 1:2. Nawiązuje ona do osobistego sztandaru jednego z jej króli Mikołaja I Mirković Petrović-Niegosz.

STRONA W BUDOWIE
Ciąg dalszy nastąpi :-)
Zajrzyj tu wkrótce, powinno być więcej treści

⇑ Powrót na początek strony ⇑
© BS, 2008-2012, Flagi.suder.cc